Er du udfordret med amningen?
Der er hjælp at hente!

Karen Bøhrnsen er uddannet IBCLC, internationalt certificeret ammekonsulent og har vejledt ammende i mange år. 

Med Karen Bøhrnsen fra jordemoder.net ved din side, er du sikret en ærlig og empatisk ammevejleder.

Få hjælp til amningen - book en ammekonsultation

Om Karen Bøhrnsen, ammekonsulent

Karen Bøhrnsen

Karen har gennem mange år arbejdet som jordemoder på sygehus, hvor hun også var fungerende ammeresourceperson. Karen sidder desuden i Forældre og Fødsels bestyrelse, hvor hun har været med til at udvikle en ny ammeuddannelse for frivillige ammerådgivere, ligesom hun er redaktør for Amningens ABC, som er et informations site om amning skrevet i ammendes øjenhøjde. 


IBCLC

I 2020 færdiggjorde Karen en Kandidat i Jordemodervidenskab, hvilket har medført, at Karen gennem flere år også har arbejdet med forskning. Karen sidder ydermere som dansk koordinator for IBLCE, som er den organisation, der uddanner IBCLC'er på verdensplan.


Intuitiv forståelse

Sidst men ikke mindst har Karen selv født 6 børn og har dermed sammenlagt været gravid og ammet i 16 år. Karen fortæller om sine egne amninger:

"Jeg tror, jeg med mine egne amninger, har været gennem det meste af det, man kan opleve som ammende. Og alligevel når jeg længst med at lægge mine egne amninger på hylden , for på den måde at kunne forholde mig evidensbaseret til de udfordringer kvinderne sidder med. Det jeg kan bringe med, fra mine egne amninger - er en dyb og intuitiv forståelse for de de ammende, jeg sidder overfor."


Med udgangspunkt i dit ammeforløb

Karens ammekonsultationer bygger på konteksten - det vil sige, at Karen bruger tid på at sætte sig ind i den ammendes historie. For selv små bitte detaljer i forløbet kan have betydning for, hvordan den ammende kvinde kommer bedst videre.